GUP Mora Pasti !

Aktualno 9. srpnja 2019

GUP Mora Pasti !
10.07.2019 srijeda od 8:30 – 11:00 h dođite pred Skupštinu Grada Zagreba,
to je dan kada MI MOŽEMO prekinuti devastaciju našeg Zagreba.
Jednina šansa su sada građani!
Hoće li u srijedu ujutro u 8 sati doći u dovoljno velikom broju ispred Skupštine i pokazati da su protiv nakaradne procedure donošenja važnog gradskog dokumenta, a za obranu zelenih zona te zaštitu gradske imovine i javnih površina u Zagrebu.
Nestaje Zagreb kakvog smo voljeli!