Naši ljudi su naša najveća snaga, a zajedno možemo jako puno!

Aktualno 21. veljače 2021

Zajedno možemo bolje!

Tko su naši ljudi?

NAŠI LJUDI U STRANCI

Mi smo socijaldemokrati – moderna ljevica, ako hoćete – čvrsto uvjereni da je pravedno društvo, utemeljeno na vrijednostima socijaldemokracije i ljudskim pravima moguće. (ZM)