Otvorena javna rasprava o Prijedlogu Pravila

Aktualno 25. studenoga 2018

Otvorena javna rasprava o Prijedlogu Pravila

Aktualno14. studenoga 2018

U posljednja tri mjeseca radna skupina u sastavu: Domagoj Prica, Draženko Pandek, Stanislava Svorcan, Davor Terzić, Mladen Perica, Nikola Peruničić i Tanja Djaković pripremala je dva dokumenta –  Prijedlog Pravila o organiziranju Gradske organizacije SDP-a Zagreb i Prijedlog Pravila o organiziranju mjesnih organizacija na području grada Zagreba.

Postupak donošenja novih Pravila nije bio samo tehničke naravi usklađenja s novim Statutom SDP-a već i ozbiljno političko pitanje za članstvo odnosno:

  • kako i na koji način povećati demokratičnost organizacijskih i funkcionalnih procesa u stranci;
  • kako ostaviti što veću organizacijsku slobodu za djelovanje članova u različitim oblicima i sadržajima organiziranja;
  • kako što više povećati unutarnju demokratičnost naglašavanjem uloge konvencija (koje su do sada bile izborne) i Gradskog odbora kao vodećeg političkog tijela između dvije konvencije

Sve se svodi na maksimalno uključivanje što većeg broja članova u političko odlučivanje.

U ovim prijedlozima Pravila, po prvi put su operacionalizirana i primijenjena statutarna načela o deakumulaciji funkcija, ograničenju broja mandata i razmjernoj zastupljenosti.

Prema odredbama Statuta, Konvencija Gradske organizacije SDP-a Zagreb će donijeti  Pravila o organizaciji Gradske organizacije SDP-a Zagreb te jednoobrazno utvrditi Pravila o organiziranju mjesnih organizacija na području grada Zagreba. Temeljem tako utvrđenoga dokumenta konvencije mjesnih organizacija na području grada Zagreba će donositi Pravila o organiziranju svojih mjesnih organizacija.

Na 4. sjednici Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održanoj 13. studenog 2018. donesena je odluka o javnoj raspravi o gore navedenim dokumentima.

 

Gradski odbor GO SDP-a ZagrebObjavljuje

JAVNU RASPRAVU

–   O Prijedlogu Pravila o organiziranju Gradske organizacije SDP-a Zagreb

–   O Prijedlogu Pravila o organiziranju mjesnih organizacija na području grada Zagreba

Javna rasprava o prijedlogu navedenih Pravila održat će se od 14. studenog 2018. do 23. prosinca 2018.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je uvid u prijedloge Pravila u prostorijama Gradske organizacije i u prostorijama svih Mjesnih organizacija.

Javna izlaganja prijedloga Pravila održat će se na okruglom stolu u prostorijama SDP-a Zagreb, Praška 2/I, u utorak 27. studenog 2018. u 18 sati i u srijedu 12. prosinca 2018. u 18 sati.

Primjedbe i prijedlozi na prijedloge Pravila mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave

–       Upisati u zapisnik tijekom javnog izlaganja

–       Uputiti u pisanom obliku na adresu Praška 2/1, Zagreb

–       Uputiti u elektronskom obliku na mail zagreb@zg.sdp.hr

Objava izvještaja o provedenoj javnoj raspravi bit će 4. siječnja 2019. na mrežnim stranicama Gradske organizacije SDP-a Zagreb (zagreb.sdp.hr).